KEROHANIAN

Pengenalan

Kerohanian adalah satu bentuk pembinaan dan perkembangan rohani bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Capai Matlamat Anda

Dapatkan khidmat nasihat percuma dalam merangka modul terbaik untuk anda dan organisasi.

HUBUNGI KAMI