TEKNOLOGI MAKLUMAT (IT)

Pengenalan

Kursus ini menyediakan program pembelajaran dan latihan secara teknikal dalam bidang teknologi maklumat dengan penekanan khusus pada kemahiran teknologi yang digunapakai kini, terutamanya di tempat kerja.

Capai Matlamat Anda

Dapatkan khidmat nasihat percuma dalam merangka modul terbaik untuk anda dan organisasi.

HUBUNGI KAMI