KEWANGAN

Pengenalan

Kursus Pengurusan Kewangan Terancang merupakan program yang mengkhusus kepada pengetahuan perancangan kewangan syarikat/institusi serta kewangan peribadi yang diaplikasi setiap orang termasuklah kakitangan organisasi, keluarga, pelajar, usahawan dan masyarakat umum. Secara khususnya program ini adalah bermatlamat:

  • Memberi kesedaran tentang kepentingan perancangan kewangan yang stabil.
  • Membina pengetahuan asas pengurusan dan pengukuhan kedudukan kewangan.
  • Mempelajari bagaimana mempraktik perancangan kewangan yang efisien dan sistematik secara berperingkat.
  • Memastikan kemahiran pengurusan kewangan ini dikuasai dengan baik agar tidak memberi kesan permasalahan secara lansung dan tidak langsung kepada diri, keluarga, perniagaan dan organisasi.

Capai Matlamat Anda

Dapatkan khidmat nasihat percuma dalam merangka modul terbaik untuk anda dan organisasi.

HUBUNGI KAMI