Pembangunan Diri 2017-11-15T15:33:28+00:00

PEMBANGUNAN DIRI

Pengenalan

Pembangunan Diri merangkumi aspek-aspek kemahiran generik yang berkait dengan penguasaan kemahiran personal seperti kepimpinan, komunikasi, pembangunan modal insan; dan pembelajaran kemahiran insaniah secara berterusan akan dapat mengekalkan keseimbangan:

  • IQ (kecerdasan FIKIRAN)
  • EQ (kecerdasan EMOSI)
  • SQ (kecerdasan SPIRITUAL)

sekaligus dapat membina kecemerlangan diri.

Capai Matlamat Anda

Dapatkan khidmat nasihat percuma dalam merangka modul terbaik untuk anda dan organisasi.

HUBUNGI KAMI