Loading...
Kursus 2017-03-26T16:48:15+00:00

MODUL BERKUALITI

Petaminda adalah platform pembelajaran yang terbaik dalam penyediaan kursus dan modul terbaik untuk pembangunan diri dan organisasi anda.

Tenaga pengajar yang berkelayakan dan berpengalaman luas dalam bidang masing-masing sentiasa bersedia membantu anda meningkatkan pengetahuan sekaligus mencapai matlamat organisasi.

TEAMBUILDING

Senarai Tajuk

KEWANGAN

Senarai Tajuk

KEROHANIAN

Senarai Tajuk

PENGURUSAN & PERANCANGAN

Senarai Tajuk

PEMBANGUNAN DIRI / PERSONAL

Senarai Tajuk

TEKNOLOGI
MAKLUMAT

Senarai Tajuk

Capai Matlamat Anda

Dapatkan khidmat nasihat percuma dalam merangka modul terbaik untuk anda dan organisasi.

HUBUNGI KAMI